Hero Conference 2016: Det nyeste innen «pay-per-click»-annonsering

Konferansesalen på Hero Conference i London 2016

25 okt 2016 Hero Conference 2016: Det nyeste innen «pay-per-click»-annonsering

Hva tenker de fremste hjernene innen digital markedsføring når det kommer til «pay-per-click»-annonsering (PPC)? Hva er de nyeste strategiene og teknikkene? Hvordan blir framtiden til PPC-annonsering? Synlighet er i dag på Hero-konferansen i London, den største konferansen i verden om PPC-annonsering, for å bringe deg siste nytt. Her får du en oppsummering av det viktigste å ta med seg fra foredragene, dag 1!

Konferansepass fra Hero Conf i London 2016Hero Conf: London’s Only All-PPC Event
24-26 October, 2016

«The Future of AdWords is automated»

– Sophie Newton

Sophie Newton fra BrainLABS går hardt ut og sier at Google AdWords vil være fullt automatisert innen 5 år. Dette skal skje gjennom stadig større satsing på Artificial Intelligence (AI). AI blir stadig mer sofistikert, og utviklingen skjer i et høyere tempo enn alle klarer å forutse.

 

«Brand Advertising in a Direct-Response Marketing World»

– Larry Kim

Larry Kim presenterte sine tanker rundt at den største styrken til søkeannonsering også er den største svakheten. Han mener at annonser i søk ikke presterer å øke etterspørselen på produkter eller tjenester, men i størst grad kun høster interessen som allerede eksisterer.

Han mener det er begrenset hva du kan få ut av søk dersom merkenavnet ditt ikke er kjent for kundene. For å løse dette, gikk han gjennom noen teknikker han hadde testet for å senke kostnader, øke lønnsomhet og samtidig øke merkevarekjennskap.

Larry Kim å¨hero conference london 2016 PPC og merkevarebyggende annonsering

 

«Optimising Mobile Optimisations»

– Richard Fergie

Richard Fergie ønsker budjusteringer i PPC-annonsering på laveste nivå. Han mener budjusteringer på mobilenheter ofte kan gi et altfor overfladisk bilde.

Med det Fergie kalte for “Granular Device Targeting” skapte han, med en kombinasjon av eget oppsett og Googles konverteringsoptimalisering, en ny måte å justere bud på. Han har funnet en måte å ikke bare budjustere på enhetstyper, men også på enhetsmodeller.

 

«4 Search Query Focused Techniques You Must Be Using in Your Shopping Campaign»

– Liam Wade

Gjennom forskjellige teknikker ønsker Liam Wade å gjøre Shopping-kampanjene mer kundefokuserte. Han mener du bør forstå kundens intensjon gjennom søketermene, og lede dem til de korrekte produktene ut fra dette. Dersom du ikke arbeider detaljert med Shopping, står du raskt i fare for å miste kontrollen over hvilke annonser som blir vist. Veien å gå er gjennom systematisk arbeid med søketermer, negative søkeord og prioriteringer.

 

«Making DSA an Invaluable Tool for All PPC Accounts»

– Michelle Morgan

Michelle Morgan mener alle bør benytte seg av Dynamic Search Ads (DSA) i tillegg til normale søkekampanjer. Ved å sette opp dette kan du enkelt undersøke hvilke søkeord du burde legge inn i de vanlige søkekampanjene.

Hun gikk gjennom sine egne tips om hvordan du bør målrette basert på hva målet og størrelsen på nettstedet er, og pekte på hvor viktig det er å ekskludere irrelevante sider og søkeord.

 

«Putting the Brand Bidding Debate to Bed»

– Arianne Donoghue

Skal du være synlig på brandsøk? «Det spørs», sier Arianne Donoghue. Spørsmålet er veldig komplisert og har ingen fasitsvar.

Gjennom systematisk testing på søkeordsnivå, så Donoghue at effekten av å skru av enkelte brandsøkeord ikke gjorde store utslag på resultatene deres. Likevel valgte de å beholde brandsøkannonser på grunn av faktorer som enkel skifting av annonsetekst, muligheten til å teste ut forskjellige budskap og beskyttelse mot at konkurrenter byr på ditt brand og tar førsteplassen i søk.

Hun oppfordrer til testing og analysering ved blant annet å bruke Google Search Console og «Paid & Organic»-rapporten i AdWords, samt å følge tett med på konkurrentene.

 

«Your conversion rate is a lie»

– Russel McAthy

Russel McAthy mener du må ha et mye større fokus på kunden og kundereisen. Han synes at folk legger altfor stor vekt på (det han kaller) overfladiske tall som konverteringsrate. For å underbygge utsagnet, argumenterer han for at det er viktigere å se på livstidsverdien til en kunde, uten å legge for mye vekt på hvor mange besøk vedkommende legger bak seg.

Han sier også at du ikke kan tvinge en bruker til å kjøpe. Du må heller tilrettelegge for “the next best action”, altså hva kunden bør bli eksponert for, slik at du kan skape en god livstidsverdi på lang sikt.

Russell McAthy på Hero Conf London 2016

«The Definitive Framework for Bidding in AdWords»

– Wijnand Meijer

Wijnand Meijer presenterte sine tanker rundt bud og budsjettering. Gjennom en presentasjon av faste budsjetter, flytende budsjetter med lønnsomhetskrav og maksimering av profitt, fikk han frem sine fordeler og ulemper ved de forskjellige typene. Han forklarte også hvorfor han streber med å flytte kunden over på maksimering av profitt.

 

«Fireside Chat Panel with Google»

– Jon Diorio

Konferansens første dag ble avsluttet med spørsmål til Jon Diorio, Group Product Manager for AdWords Reporting & Insights. Gjennom en liten time var han innom mange tema:

  • Relevans er fremdeles viktigst i Expanded Text Ads (ETA)
  • Kvalitetspoeng må ikke brukes som et mål, eller Key Performance Indicator (KPI)
  • Data-drevet attribusjon
  • Kampanjegruppen
  • Utkast og eksperimenter
  • Fokus på mobil og mobilsider

 

Fireside chat med Google på Hero Conference London 2016

 

Følg med de neste dagene for oppsummering av dag 2 på Hero Conference i London og få med deg mer om hva de fremste innen PPC-annonsering (pay-per-click) snakker om!

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer innen digital markedsføring? Følg oss på Facebook, og meld deg på nyhetsbrev.

Erik Krogh
Erik Krogh
erik@synlighet.no

Erik jobber som seniorrådgiver innen Performance Marketing. Han kjører PPC-annonsering for flere av Synlighets største kunder og har naturlig nok en forkjærlighet for tallstyrte beslutninger.