Hvordan vi økte konverteringsraten med 293 prosent for Fana Medisinske Senter

13 jul 2010 Hvordan vi økte konverteringsraten med 293 prosent for Fana Medisinske Senter

For Bergens største senter for plastisk kirurgi, Fana Medisinske Senter, skal nettsidene først og fremst sørge for nye pasienter. Vi ønsket å utnytte trafikken til sidene bedre med en redesign av kontaktmuligheter og knapper. Resultatet var formidabelt.

Bakgrunn for endring av nettstedet

Vi hadde lenge sett  at Fana Medisinske Senters nettsider hadde behov for forbedring av effektiviteten på nettstedet. Som bildet under viser var ikke kontaktmulighetene spesielt tydelige og eneste stedet man kunne be om konsultasjon var gjennom tekstlenker i artiklene. Dette førte til at en del besøkende brukte «kontakt  oss» i toppmenyen for å be om konsultasjon heller enn det dedikerte skjemaet for konsultasjon. «Bestill mer info» knappen var plassert over sidemenyen og var ikke spesielt enkel å få øye på:

Fana medisinske Senter - underside før endring

Fana medisinske Senter: Underside før endring

Mål for effektivisering av nettstedet

Målet for endringene var å bedre effektiviteten til nettsidene som ville gi Fana Medisinske Senter:

 • Flere konsultasjoner (Bestill time)
 • Flere henvendelser om mer informasjon
 • Færre «kontakt oss» henvendelser fordi en del av disse er forespørsler om konsultasjon

Hva vi gjorde

For å oppnå målene flyttet vi «Bestill mer info» knappen bort fra menyseksjonen og vi laget egne knapper for timebestilling (konsultasjon) og «bli kontaktet».
Vi brukte best practice kunnskap på utvikling av det nye designet:

 • Call to action knapper plasseres over folden (synlig før man scroller)
 • Knapper har god kontrastfarge og er lett å få øye på
 • De forteller besøkende kort og konsist hva de skal gjøre

Vi skisserte endringer for vår designer, og slik ble det endelige resultatet:

Fana Medisinske Senter - Etter endringer

Fana Medisinske Senter: Etter endringer

Resultatene av konverteringsoptimatliseringen

Den nye designen gikk live i uke 8 2010.
For resultatene under har vi sammenlignet data for uke 8 – uke 25 2010 med samme periode i 2009.

Hovedfunnene var svært positive. Vi fikk følgende endringer i antall forespørsler:

 • Bestill mer info: +127 %
 • Bli kontaktet: -2 %
 • Bestill time (Konsultasjon): +333 %

Endringen i design har altså ført til en økning på 284 % i antall forespørsler om konsultasjon. Antallet informasjonsforespørsler er opp 145 % og antall «kontakt oss» henvendelser er ned 4 %.

Økt konverteringsrate

Men disse tallene lyver noe, da det har vært en trafikkøkning på 10 % i 2010 jf 2009.
Det er derfor mer riktig å se på økning i konverteringsraten – altså antall konverteringer per 100 besøk:

Konverteringsrater for Fana Medisinske Senter

Konverteringsrater for Fana Medisinske Senter

Dette tilsvarer følgende endring i konverteringsrate år på år:

 • Mer informasjon: +107 %
 • Bli kontaktet: -11 %
 • Konsultasjon: +293 %

Trafikksammensetningen er ikke vesentlig endret i forhold til 2009, og vi ser i figuren under at økningen i konverteringsrate sammenfaller med tidspunktet for lanseringen av den nye designen. Når vi ser på de enkelte trafikkildene isolert i Google Analytics, ser vi det samme bildet som her.

Konverteringsrate uke på uke Fana Medisinske

Konverteringsrate uke på uke Fana Medisinske

Konverteringsoptimalisering

Resultatene er interessante fordi man ofte tenker at man må øke annonseringen for å øke salget eller skaffe flere kunder. Som vi har sett i tilfellet Fana Medisinske Senteret kan en annen løsning være å utnytte trafikken til nettstedet bedre. Man foretar da en konverteringsoptimalisering som det heter på fagspråket, eller en bedring av effektiviteten til nettstedet om du vil. Optimaliseringen gav Fana Medisinske Senter en kostnadseffektiv løsning for flere kunder til en lavere kostnad per kunde.

Avatar
synlighet
wordpress@synlighet.no